a day ปีที่ 17 ฉบับ 195 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
ภาพปก: อังกฤษ อัจฉริยโสภณ

ดาวน์โหลดไฟล์ .pdf ของ a day ฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ที่นี่

Highlights

เรื่องน่าสนใจใน a day เล่ม 195

a day ฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9

a day ฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9 คืออะเดย์ที่ทีมงานจัดทำขึ้นเพื่อน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ภายในมีทั้งเนื้อหาส่วนหนึ่งที่คัดมาจาก a day ฉบับที่ 88 และเนื้อหาที่ทำขึ้นใหม่ ตัวอย่างเนื้อหาที่จะพบได้ในเล่มจะมีอะไรบ้าง ลองดูได้ด้านล่างนี้

  • สิ่งของคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับในหลวงรัชกาลที่ 9 - a day ฉบับในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้รวบรวมสิ่งของพิเศษที่มีความเชื่อมโยงกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ ส.ค.ส. พระราชทาน เซ็ตภาพถ่ายบันทึกภาพพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าปกนิตยสารต่างๆ ที่มีพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบรมรูปปั้น จนถึงธนบัตรฉบับพิเศษ เพื่อให้ผู้อ่านได้ชื่นชมกันเต็มอิ่ม

  • เรื่องราวพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่ 9 - ใน a day ฉบับนี้ ทีมงานขอน้อมแสดงความอาลัยถวายและเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ด้วยการถ่ายทอดเรื่องราวพระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ไว้บนหน้ากระดาษ

  • บทสัมภาษณ์พสกนิกรผู้เคยใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่ 9 - นอกจากเรื่องราวเชิงข้อมูล ทีมงานยังได้รวบรวมเรื่องและความประทับใจที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 จากผู้ที่เคยใกล้ชิดพระองค์ให้ผู้อ่านได้สัมผัสเรื่องของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในมุมที่ต่างไป

  • ผลงานภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 จากศิลปินมากมาย - ในอะเดย์เล่มนี้เต็มไปด้วยพระบรมฉายาลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากฝีมือและหัวใจของเหล่าศิลปินมากมายตั้งแต่ภาพหน้าปกฝีมือของอังกฤษ อัจฉริยโสภณ จนถึงเซ็ตภาพท้ายเล่มที่รวมผลงานของศิลปินต่างๆ ตามรายชื่อด้านล่างดังนี้

ไกรศักดิ์ จิรชัยสกุล
ดอกนมแมว
ต้องการ
ธีระยุทธ ช่างคิด
ธีรวัฒน์ เฑียรฆประสิทธิ์
นักรบ มูลมานัส
บรรจบ ปูธิปิน
โลเล
วราวุธ ชูแสงทอง
วิศุทธิ์ พรนิมิตร
วิษณุพงษ์ หนูนันท์
ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี
สุรเดช แก้วท่าไม้
สุรชัย พุฒิกุลางกูร
ศุภชัย อุไรรัตน์
สุวิทย์ ใจป้อม
อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง
อภิชัย วิจิตรปิยกุล
โอ๊ต มณเฑียร


Contents

ส.ค.ส. ส่งความสุขจากพระราชา: รวม ส.ค.ส.พระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9

ถ้าเมฆสร้างฝน คนต้องสร้างเมฆ: วิธีปฏิบัติการฝนหลวงจากในหลวงรัชกาลที่ 9

พระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ: อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง: บันทึกภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

พระผู้เป็นแรงบันดาลใจของแผ่นดิน: อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง: ภาพโปสเตอร์สำหรับคนในสาขาอาชีพต่างๆ ที่มีในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแบบอย่างในการนำทางชีวิต

ภาพทรงจำ: ทรงกลด บางยี่ขัน: เรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 9 บนปกนิตยสารของ อนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง

งานอดิเรกแห่งชีวิต: กริชเทพ ศรศิลป์: เรื่องของศิลปินผู้เก็บสะสมผลงานและเขียนพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มากว่า 30 ปี

ธนบัตรพิเศษ: รวมภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 บนธนบัตรและบัตรธนาคารที่ระลึก

ประทับตราไปรษณียากร: รวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 บนตราไปรษณียากร

เดินตามพ่อ: เรื่องราวพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9

เย็นศิระเพราะพระบริบาล: พระอัจฉริยภาพและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

ครั้งหนึ่งในชีวิต ใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่ 9: กตัญญู สว่างศรี: เรื่องเล่าจากผู้คนที่เคยใกล้ชิดในหลวงรัชกาลที่ 9

เสด็จสู่สวรรคาลัย: ธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข: ภาพถ่ายประชาชนร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

เอามโนและศิระกราน: รวมผลงานพระบรมสาทิสลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากเหล่าศิลปิน