วิชาเลือก

บทเรียนที่เหล่าคนดังได้จากช่วงชีวิตในมหาวิทยาลัย
05

เรื่อง ปวรพล รุ่งรจนา

สิ่งที่ผ้าป่าน สิริมา เรียนรู้จากมหาวิทยาลัย

04

เรื่อง ณิชา พัฒนเลิศพันธ์

สิ่งที่เจนนี่-ปาหนัน เรียนรู้จากมหาวิทยาลัย

สิ่งที่ วัชระ สุขชุม หรือ เจนนี่-ปาหนัน เรียนรู้จาก 'ค่ายโบราณคดีเพื่อเด็กในชนบท'
03

เรื่อง สุวิชา พิทักษ์กาญจนกุล

สิ่งที่วรรณสิงห์ ประเสริฐกุลเรียนรู้จากมหา’ลัย

สิ่งที่ชายหนุ่มชื่อวรรณสิงห์ ประเสริฐกุลเรียนรู้จากรายวิชา ‘เศรษฐศาสตร์มหภาค’
02

เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ

สิ่งที่เต๋อ-ฉันทวิชช์ เรียนรู้จากมหา’ลัย

สิ่งที่เต๋อ ฉันทวิชช์เรียนรู้จากการโดดไปร่วมกิจกรรมละครเวทีของคณะนิเทศ จุฬาฯ
01

เรื่อง ไอรดา รื่นภิรมย์ใจ

สิ่งที่ ป๋อมแป๋ม พิธีกรเทยเที่ยวไทยเรียนรู้จากมหา’ลัย

การเรียนรู้สันติและความขัดแย้งจากวิชามนุษย์และสันติภาพ ทำให้เขามองโลกในแง่งาม