YOUNG รักษ์น้ำ

เรื่องเล่าการปลูกปั้นจิตสำนึกการอนุรักษ์น้ำ จากบุคคลต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ของโครงการ 'รักษ์น้ำ..จากภูผา สู่มหานที' โดย SCG
04

เรื่อง กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์

ลง มือ ทำ ‘บ้านปลา’ นวัตกรรมที่คืนสิ่งดีๆ ให้ท้องทะเลไทย

ไม่ใช่แค่คืนบ้านให้ปลา แต่ยังคืนคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าและยั่งยืนให้ทุกคน

03

เรื่อง ชยากรณ์ กำโชค

'เรือเล็กควรออกจากฝั่ง' บ้านปลาสู่ความอุดมสมบูรณ์ และความยั่งยืนของชุมชนประมงชายฝั่ง

วางบ้านปลา คืนความหลากหลายทางชีวภาพให้ปากแม่น้ำตรัง กับโครงการ 'รักษ์น้ำ จากภูผา สู่มหานที' โดยเอสซีจี

02

เรื่อง กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์

ร่วมมือ เรียนรู้ ลงมือทำ และส่งต่อ เคล็ดไม่ลับของการฟื้นฟูธรรมชาติ

แนวคิดการชวนคนในชุมชนอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนของชาวโรงงานปูนซิเมนต์ ลำปาง

01

เรื่อง บุญญานันท์ กาญจนกิจ

สายน้ำส่งต่อความรักษ์

นั่งคุยกับ 3 เด็กรุ่นใหม่จากกลุ่ม YOUNG รักษ์น้ำ ตัวแทนของคนต้นน้ำ คนกลางน้ำ และคนปลายน้ำ ที่อยากให้เรามีน้ำใช้อย่างยั่งยืน