THERE

คอลัมน์ที่ออกไปที่นั่นที่นี่ และขอให้เจ้าบ้านในพื้นที่เล่าเรื่องของพวกเขาให้ฟัง

เรื่อง จิราภรณ์ วิหวา

ไปเพชรบุรีครั้งหน้า ลองหาชิมความกรุบกรอบของสาหร่ายพวงองุ่นสดๆ จากฟาร์มกัน

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

รู้จักภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวลับแลอย่างบ้านไม้สัก การทอผ้า หัวหอม และข้าวแคบ

เรื่อง จิราภรณ์ วิหวา

ใช้เวลาดีๆ สำรวจที่เที่ยวบนเกาะเล็กๆ แสนสวยแห่งชลบุรี

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

เที่ยวชมหมู่บ้านชายแดนไทย-พม่าที่ปิล๊อก กาญจนบุรี

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

ซื้ออาหารทะเลสดๆ และชมฉากชีวิตริมเกาะที่แสนสดชื่น

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

สัมผัสความงามของพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

สนุกกับการทำความรู้จักมะพร้าวแต่ละส่วนที่อัมพวา

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

กินของอร่อยและใช้ชีวิตแสนสุขในบ้านไม้ริมคลองสมุทรสงคราม

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

ตะลุยชิมรสชาติแสนอร่อยที่ทำให้เราหลงรักเกาะเล็กๆ ของชลบุรี

เรื่อง จิราภรณ์ วิหวา

ลองใช้ชีวิตแบบ 'คนเกาะ' ในบ้านที่ความทุกข์ไม่อาจกล้ำกรายเข้ามาได้ริมทะเลชลบุรี

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

สวนแห่งความฝันในการดูแลผู้อื่นของป้าวา-ลุงจันทร์ เขียวพันธุ์

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

กินอยู่และเรียนรู้การทอผ้าด้วยกี่เอวไปทีละขั้นตอนกับแม่ครูชาวเขา