THERE

คอลัมน์ที่ออกไปที่นั่นที่นี่ และขอให้เจ้าบ้านในพื้นที่เล่าเรื่องของพวกเขาให้ฟัง

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

กินอยู่และเรียนรู้การทอผ้าด้วยกี่เอวไปทีละขั้นตอนกับแม่ครูชาวเขา

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

ขึ้นเหนือไปกินของอร่อยของลำพูน

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

ดึงความสามารถของสองมือกลับมาที่สวนลับในลำพูน

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

ทำความรู้จักเมืองหละปูนผ่านรสชาติอร่อยๆ ในตลาดวันหยุด

เรื่อง จิราภรณ์ วิหวา

อ่านเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของหญิงสาวเจ้าบ้านสกลนคร ที่จับครามมาเล่าใหม่ให้ร่วมสมัยและส่งต่อภูมิปัญญาดั้งเดิมนี้ให้ไปไกลกว่าเดิม

เรื่อง จิราภรณ์ วิหวา

ตะลุยลิ้มรสความอร่อยแห่งสกลนคร

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

ตามไปดูกระบวนการทำครามทีละขั้นตอนที่บ้านอูนดง สกลนคร

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

ตามเจ้าบ้านหนุ่มสาวชาวสกลนครไปเที่ยวรอบเมืองแห่งคราม

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

ชมดวงดาวร้อยพันที่ประดับบ้านทุกหลังในท่าแร่ ตำบลแสนสวยในสกลนคร

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

พักผ่อนที่โฮมสเตย์บ้านท่าวัด และล่องเรือชมหนองหานแสนสวยของสกลนคร

เรื่อง จิราภรณ์ วิหวา

ดม ชิม และสำรวจสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง กับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงที่ทำงานเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาหลายสิบปี

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

เที่ยวไร่ชาอู่หลงแสนสวยและหมู่บ้านนอแลที่เชียงใหม่