THERE

คอลัมน์ที่ออกไปที่นั่นที่นี่ และขอให้เจ้าบ้านในพื้นที่เล่าเรื่องของพวกเขาให้ฟัง

เรื่อง จิราภรณ์ วิหวา

อ่านเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นของหญิงสาวเจ้าบ้านสกลนคร ที่จับครามมาเล่าใหม่ให้ร่วมสมัยและส่งต่อภูมิปัญญาดั้งเดิมนี้ให้ไปไกลกว่าเดิม

เรื่อง จิราภรณ์ วิหวา

ตะลุยลิ้มรสความอร่อยแห่งสกลนคร

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

ตามไปดูกระบวนการทำครามทีละขั้นตอนที่บ้านอูนดง สกลนคร

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

ตามเจ้าบ้านหนุ่มสาวชาวสกลนครไปเที่ยวรอบเมืองแห่งคราม

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

ชมดวงดาวร้อยพันที่ประดับบ้านทุกหลังในท่าแร่ ตำบลแสนสวยในสกลนคร

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

พักผ่อนที่โฮมสเตย์บ้านท่าวัด และล่องเรือชมหนองหานแสนสวยของสกลนคร

เรื่อง จิราภรณ์ วิหวา

ดม ชิม และสำรวจสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง กับเจ้าหน้าที่โครงการหลวงที่ทำงานเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาหลายสิบปี

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

เที่ยวไร่ชาอู่หลงแสนสวยและหมู่บ้านนอแลที่เชียงใหม่

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

ตะลุยชิมความอร่อยจากดอยอ่างขางและบริเวณข้างเคียง

เรื่อง จิราภรณ์ วิหวา

รวมไฮไลต์น่าชม น่าทำ น่ารู้เมื่อไปเยือนพื้นที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

มองชีวิตเหมืองแร่ปิล๊อกที่กาญจนบุรี

เรื่อง ภัทรียา พัวพงศกร

พาไปหย่อนตัวผ่อนคลายใน 2 บ่อน้ำแร่ร้อนของเมืองฝนแปดแดดสี่