a team junior 13

โครงการฝึกงานที่โชคดียิ่งกว่าถูกหวยกลับมาอีกครั้ง!
01

เรื่อง a team

a team junior13 โครงการฝึกงานที่โชคดียิ่งกว่าถูกหวยกลับมาอีกครั้ง!

รายละเอียดโครงการฝึกงานสุดเข้มข้น a team junior 13 ที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560