urban report

ขบคิดเรื่องเมืองและพื้นที่สาธารณะของโลกและของเรา คอนเทนต์ร่วมกับ MAYDAY! และ Satarana
02

เรื่อง ​MAYDAY!

Transit Map : อ่านแผนที่การเดินทางให้ลึกกว่าแค่รู้เส้นทางรถเมล์

ย้อนดูแผนที่การเดินทางของหลายเมืองทั่วโลก ก่อนต้อนรับแผนที่รถเมล์โฉมใหม่ที่ Mayday ทำร่วมกับ OKMD

01

เรื่อง ​Satarana

สะพานลอย : สิ่งก่อสร้างที่พูดเรื่องเมืองได้หลากมิติมากกว่าแค่ความปลอดภัย

เมื่อสะพานลอยไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างไว้เดินข้ามถนน แต่มันยังสื่อไปถึงแผนการพัฒนาเมือง งบประมาณของชาติ จนถึงว่าเมืองนั้นๆ ให้ความสำคัญกับ 'คน' หรือ 'รถยนต์' มากกว่ากัน?